استاد سیداحمد امامیه

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

بیش از 20سال سابقه تدریس در دبیرستانهای شهر اصفهان


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه غیرانتفاعی