سیداحمد امامیه

استاد سیداحمد امامیه

در همان جلسه اول تفاوت را احساس خواهید کرد ،شیوه تدریس ما ،ضمانت نامه کارماست .آنچه را برای یادگیری زبان عربی آرزو دارید با ما تجربه کنید

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان عربی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

سوابق و افتخارات تدریس


بیش از 20سال سابقه تدریس در دبیرستانهای شهر اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه غیرانتفاعی

نظرات شاگردان