استاد امیرحسین نیک

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

درحال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد برق الکترونیک گرایش مدار و سیستم <br /> دوست دارم طرف مقابل از یادگیری لذت ببره و به تحصیل به عنوان یک مسیر ملال آور نگاه نکنه


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

افتخارات تحصیلی

  • کسب درصد 50 در درس ریاضی مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد
  • کسب درصد 63 در درس فیزیک در کنکور سراسری
  • کسب درصد 65 در درس ریاضی در کنکور سراسری