استاد مرتضی حسن لو

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

برنامه نویس حرفه در زمینه های کنترل و مانیتورینک تاسیسات از راه دور و تجربه برنامه نویسی در زمینه های پردازش تصویر


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی