استاد حسن آبادی دیزجی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

عشق و علاقه به تدریس و پیدا کردن بهترین روش تدریس شعار من است و سعی میکنم در عمل نیز این عشق و علاقه به درس را به دانش اموز منتقل نمایم <br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی مخابرات تبریز -تدریس در دانشگاه استاندارد و دانشگاه صنایع ومعادن