حسن آبادی دیزجی

استاد حسن آبادی دیزجی

یادگیری هردرس با ایجاد علاقه وعشق به آن درس ،آسان خواهد شد. ایجاد علاقه سبب میشود که دانش آموز تمام درس را خوب یاد بگیرد و در ریزترین مسایل دقت نماید و دیگر به استاد نیازی ندارد .

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

سوابق و افتخارات تدریس


عشق و علاقه به تدریس و پیدا کردن بهترین روش تدریس شعار من است و سعی میکنم در عمل نیز این عشق و علاقه به درس را به دانش اموز منتقل نمایم <br />

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی مخابرات تبریز -تدریس در دانشگاه استاندارد و دانشگاه صنایع ومعادن

نظرات شاگردان