یوسف عباسی

استاد یوسف عباسی

آموزش مفهومی و فوق ترکیبی زیست شناسی، تدریس موضوعی زییست شناسی (ژنتیک، گیاهی و ...)، ارایه تست های برتر با نگاه به آینده، تدریس هرپایه و مبحث موضوعی در بازه زمانی فشرده، شیوهای تست زنی در زیست شناسی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

میکروبیولوژی عمومی زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2 زیست شناسی کنکور سراسری زمین شناسی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

مشگین‌شهر - اردبیل اردبیل - اردبیل تبریز - آذربایجان شرقی

سوابق و افتخارات تدریس


زندگی نبرد لحظه هاست. هر لحظه ای که زندگی می کنیم، یا برنده ایم یا بازنده. شکست عادت است همان گونه که پیروزی عادت است. من غرورم را بر خط بطلان شکست هایم ساخته ام. آن زمان که دانستم زندگی شایسته برنده بازی کردن است. <br />

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه محقق اردبیلی

نظرات شاگردان