استاد یوسف عباسی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

زندگی نبرد لحظه هاست. هر لحظه ای که زندگی می کنیم، یا برنده ایم یا بازنده. شکست عادت است همان گونه که پیروزی عادت است. من غرورم را بر خط بطلان شکست هایم ساخته ام. آن زمان که دانستم زندگی شایسته برنده بازی کردن است. <br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه محقق اردبیلی