استاد مجتهد مجتهد

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • شاگرد اول دانشگاه تبریز
  • عضو خانه ی نخبگان تبریز