استاد محمد سلیمانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • مهندس ناظر خط تولید،ریخته گری ایران خودرو،مهندس ناظر تولید شرکت فتح ایران،مهندس ناظر شرکت ساختمانی بهسازان،مهندس ناظر و عضو گروه برنامه ریزی شرکت تراورس