استاد زهرا تربتی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

من به عنوان شخصی که در حال تحصیل می باشم بطور کامل با روحیات محصلین آشنا هستم و قطعا در روند تدریسم این مسیله را مدنظر خواهم گرفت


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه غیرانتفاعی