فرشاد خزایی

استاد فرشاد خزایی

تدریس دروس شیمی دبیرستان و آزمایشگاه

تدریس درس شیمی و رفع اشکال به همراه نکته و تست

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی پیش دانشگاهی شیمی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

کرج - البرز تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان