استاد مسعود برادران

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته شیمی گرایش محض از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با معدل 16.21 و مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش تجزیه از دانشگاه دولتی سیستان و بلوچستان با معدل 17.15و در حال حاضر دانشجو سال دوم مقطع دکترا تخصصی رشته شیمی گرایش تجزیه در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و همچنین مدرس شیمی در موسسه آموزشی رسالت دانشجو و موسسه آموزشی فرهیختگان دانشگاه هستم.


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس دروس شیمی در موسسه رسالت دانشجو و موسسه فرهیختگان دانشگاه