نفیسه بهلولی

استاد نفیسه بهلولی

تدریس دروس ریاضی و فیزیک دوره ابتدایی تا دبیرستان به صورت مفهومی توسط فارغ التحصیل رشته فیزیک دانشگاه سراسری

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه اراک

نظرات شاگردان