استاد بیتا تهرانی

  • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • افتخار تدریس: تدریس سطوح مختلف Pro math
  • تدریس در سرای محله نصر به مدت 1 سال