استاد محمد بیطرفان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناسی مهندسی برق دانشگاه تهران در مقطع لیسانس و کارشناسی ارشد مهندسی برق در مقطع ارشد


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تهران