استاد زهرا طباطبایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای لیسانس زیست شناسی، کارشناسی ارشد بیوشیمی و در حال تحصیل در رشته بیوشیمی در مقطع دکتری


مدارک تحصیلی

  • دکترا بیوتکنولوژی از دانشگاه تهران