استاد محمد بیگدلی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی کامپیوتر دانشگاه اصفهان. رتبه 3هزار سال 91 . فقط با سه ماه درس خواندن.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه اصفهان