مهدی اکرمی

استاد مهدی اکرمی

تدریس ریاضی و فیزیک دانشگاهی و دبیرستانی. با محوریت حل مساله و تفهیم مفاهیم.و استفاده از منابع و مراجع ساده و عمیق

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

توابع مختلط مبانی هندسه توپولوژی عمومی معادلات دیفرانسیل جبر آنالیز ریاضی مبانی ریاضی ریاضی مهندسی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان