استاد حسام حسنی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

-آشنا به مهارت های تدریس و آموزش ( مدرس فعلی دانشگاه)<br /> -سابقه ی تدریس به کودکان به مدت دوسال<br /> -سابقه تدریس رایگان به کودکان مناطق محروم<br /> -ارایه ی برنامه ی منظم حل و تمرین جهت دانش پژوه<br /> -ارایه جزوه به دانش پژوه<br /> -دارای روحیه صبر جهت تکرار مباحث <br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شیراز

افتخارات تحصیلی

  • -فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه-مدرس برتر دانشگاه-دارای دو مقاله ISI