استاد بهزاد دهقانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناس ارشد زیست شناسی و طراحی فرمول های ساده جهت یادگیری آسان زیست شناسی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه شیراز