بهزاد دهقانی

استاد بهزاد دهقانی

زیست شناسی کلیه مقاطع و کنکور

تدریس زیست شناسی دبیرستان و کنکور در شهر شیراز با توجه به سطح آمادگی هر دانش آموز و محاسبه میزان جلسات مورد نیاز جهت هر دانش آموز

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2 زیست شناسی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

سوابق و افتخارات تدریس


کارشناس ارشد زیست شناسی و طراحی فرمول های ساده جهت یادگیری آسان زیست شناسی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه شیراز

نظرات شاگردان