بهزاد بجنوردی ارباب

استاد بهزاد بجنوردی ارباب

المپیاد فیزیک و نجوم- فیزیک دانشگاه و دبیرستان

روش های جدید و مفهومی تدریس خصوصی و نیمه خصوصی فیزیک و المپیاد فیزیک و المپیاد نجوم با بیش از 6 سال تجربه. به همراه طرح پشتیبانی دروس و المپیاد به همراه آزمون، تمرین و برنامه ریزی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی زبان تخصصی فیزیک کاربرد کامپیوتر در فیزیک اختر فیزیک الکترومغناطیس مکانیک تحلیلی 1 و 2 فیزیک جدید 1 و 2 فیزیک عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد فیزیک فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی ارشد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، سابقه بیش از 5 سال تدریس خصوصی و عمومی در زمینه های فیزیک، نجوم، المپیاد فیزیک و المپیاد نجوم. اکنون در زمینه ی سیارات فرازمینی در حال تحقیق هستم. با روش های منحصر به فرد و با طرح های پشتیبانی اینترنتی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • محقق در زمینه سیارات فراخورشیدی
  • رتبه 28 کنکور ارشد فیزیک

نظرات شاگردان