استاد بهزاد جعفری

  • دانشجوی دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
  • تدریس در اموزشگاه علمی پژوهشی حضرت ابالفضل به مدت 2 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید