استاد بهزاد رحمانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجو ی رشته ی مهندسی برق در دانشکاه سراسری تبریز


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • زدن درس ریاضی در کنکور ریاضی بالای 70 درصد -کسب مقام در المپباد علمی پایا