بهروز حسینی

استاد بهروز حسینی

با بهترین شیوه تدریس و آن طور که شما می خواهید-معدل الف دانشگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی-تدریس فوق برنامه ای در دانشگاه -ارایه تجریه بیش از 10 ساله در کلیه زمینه های کامپیوتری-حتی در منزل-در همه جا

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

برنامه نویسی کامپیوتر مبانی علم رایانه دبیرستان گرافیک کامپیوتری

شهرهای تدریس

زنجان - زنجان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه جامع علمی کاربردی

نظرات شاگردان