بهروز فریدونی

استاد بهروز فریدونی

دبیر موفق مدارس نمونه دولتی تبریز با مدرک دکترا شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز و مقالات بین المللی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی پیش دانشگاهی شیمی عمومی المپیاد شیمی شیمی سوم دبیرستان شیمی تجزیه

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه تبریز

نظرات شاگردان