استاد محمدرضا بهروزی فر

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اینجانب محمدرضا بهروزی فر<br /> دارنده مدرک کارشناسی آمار از دانشگاه دولتی بیرجند<br /> کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد مشهد<br /> دارای سابقه تدریس بیش از 500 ساعت در دروس حسابداری، آمار، مدیریت مالی، ریاضی و...


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • تدریس دروس اصول حسابداری 1 و 2 ، آمار و احتمال، حسابداری شرکتها و مدیریت مالی برای دانشجویان رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
  • تدریس کمکی درس تصمیم گیری در مسایل مالی برای دانشجویان ارشد مدیریت دانشگاه آزاد مشهد
  • تدریس کمکی درس پژوهش عملیاتی برای دانشجویان ارشد مدیریت دانشگاه آزاد مشهد
  • تدریس کمکی درس آمار برای دانشجویان ارشد مدیریت دانشگاه آزاد مشهد
  • تدریس دروس ریاضیات و آمار در موسسه تدریس خصوصی دانشجو