محمدرضا بهروزی فر

استاد محمدرضا بهروزی فر

تدریس دروس دانشگاهی و دبیرستانی

تدریس دروس به صورت تعاملی، قابلیت دریافت مطلب تا چند برابر، هر فصل کتاب بین یک تا دو جلسه، هماهنگی حداقل 72ساعت قبل از شروع کلاس

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

اصول حسابداری 1 و 2 مدیریت مالی اصول حسابداری آمار و مدلسازی دبیرستان آمار و احتمالات

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


اینجانب محمدرضا بهروزی فر<br /> دارنده مدرک کارشناسی آمار از دانشگاه دولتی بیرجند<br /> کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد مشهد<br /> دارای سابقه تدریس بیش از 500 ساعت در دروس حسابداری، آمار، مدیریت مالی، ریاضی و...

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • تدریس دروس اصول حسابداری 1 و 2 ، آمار و احتمال، حسابداری شرکتها و مدیریت مالی برای دانشجویان رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
  • تدریس کمکی درس تصمیم گیری در مسایل مالی برای دانشجویان ارشد مدیریت دانشگاه آزاد مشهد
  • تدریس کمکی درس پژوهش عملیاتی برای دانشجویان ارشد مدیریت دانشگاه آزاد مشهد
  • تدریس کمکی درس آمار برای دانشجویان ارشد مدیریت دانشگاه آزاد مشهد
  • تدریس دروس ریاضیات و آمار در موسسه تدریس خصوصی دانشجو

نظرات شاگردان