استاد بهروز سلیمانی تیرانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه غیرانتفاعی

افتخارات تحصیلی

  • بیش از 10 سال سابقه کاری مفید در شرکت های فنی مهندسی توابع اصفهانمدرس فنی آموزشگاه های رانندگی اصفهان - نجف آباد و تیرانمدرس دروس استاتیک و مقاومت مصاح و ریاضیات دانشگاهبازرس ارشد جوش با اخذ بیش از 8 گواهینامه بازرسی جوش تحت ASNT آمریکا