استاد بهناز خان محمدی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش بین المللی<br /> <br /> تدریس خصوصی دروس رشته های مدیریت و علوم اقتصادی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • چاپ مقاله با عنوان تاثیر سواد مالی بر بازنشستگی و ثروت خانوادگی ( مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) در کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی آذر ماه 1393
  • چاپ مقاله با عنوان نقش استراتژی بازاریابی بر توسعه فروش شرکت های کوچک و متوسط غذایی دریایی( مطالعه موردی شرکت توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب ) در کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی آذر ماه 1393
  • چاپ مقاله با عنوان بررسی عوامل موثر مدیریت منابع انسانی بر بهبود و ارتقای کارایی کارکنان (مورد مطالعه: بانک کشاورزی استان زنجان) در همایش مهندسی صنایع و مدیریت پایدار مهرماه 1393
  • چاپ مقاله با موضوع عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند لپ تاپ در میان دانشجویان در همایش بین المللی مدیریت آذرماه 1393