بهنام حاتمی ورزنه

استاد بهنام حاتمی ورزنه

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: مدال نقره‌ی المپیاد دانشجویی کامپیوتر
  • تدریس در دانشگاه صنعتی شریف به مدت 2 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید