استاد بهنام گمار

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: رتبه 4 کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر(هوش مصنوعی)

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید