استاد بهبود پرتوی

  • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
  • تدریس در مدرسه عاشورا به مدت 5 سال
  • تدریس در مدرسه علامه طباطبایی به مدت 3 سال
  • افتخار تدریس: دبیر برتر منطقه