انتخاب استادبانک به عنوان استارتاپ برگزیده دانشگاه صنعتی شریف
بهبود پرتوی

استاد بهبود پرتوی

  • بهبود پرتوی به عنوان استاد برای تدریس خصوصی به شاگردان ثبت نام کرده است
رزومه استادبهبود پرتوی توسط استادبانک به صورت موقت پنهان شده است. به زودی روزمه این استاد بازبینی خواهد شد و در استادبانک به نمایش در خواهد آمد