استاد سروش قدس بین

 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
 • افتخار تدریس: تدریس ریاضیات مهندسی پیشرفته در دانشگاه صنعتی شریف
 • تدریس در دانشگاه صنعتی شریف به مدت 1 سال

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

 • 1 سال تدریس در دانشگاه صنعتی شریف
 • 1 سال تدریس در موسسه ادیبان دانش تهران
 • 1 سال تدریس در موسسه آل طه تهران

افتخارات تدریس

 • تدریس ریاضیات مهندسی پیشرفته در دانشگاه صنعتی شریف
 • راضی بودن شدید اکثر دانش پژوهان اینجانب !
 • تعویض کردن استاد خود از اسمی ترین استاد شهر شیراز به اینجانب توسط دانش آموز
 • تدریس ریاضیات عمومی در دانشگاه صنعتی شریف
 • 8 سال سابقه تدریس و توانایی انتقال مطالب و فهماندن به دانش پژوهانی در سطوح مختلف

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف 1392 تا 1395