استاد مژده باطبی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه یزد

افتخارات تحصیلی

  • 7 سال سابقه تدریس دروس ریاضی و فیزیک و قبولی 100% تمامی شاگردان