رضا بسطامی

استاد رضا بسطامی

تدریس به زبان ساده و مفهومی که با این روش پیشرفت شگفت انگیزی در نمره خود داشته و بهبود و ارتقا ‌ء درسطح علمی خود را کاملا حس خواهید کرد .

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی اصفهان

نظرات شاگردان