استاد مقدس برکتی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • 10 سال سابقه تدریس در دانشگاه و تدریس خصوصی ریاضی کلیه مقاطع تحصیلی