استاد بردیا خسروانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

افرادی که علاقه مند به آموزش میبشاند ولیکن استطاعت مالی ندارند با اغوش باز پذیرایشان میباشیم.


مدارک تحصیلی

  • دکترا حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی