باران حدادی

استاد باران حدادی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه اصفهان
  • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 1000 شاگرد
  • تدریس در دبیرستان سر آمد. به مدت 13 سال
  • تدریس در دبیرستان مولوی به مدت 5 سال