امین قوی بامداد

استاد امین قوی بامداد

تدریس تمای دروس تخصصی رشته حسابداری در مقاطع هنرستان ، کاردانی و کارشناسی. دروس حسابداری مالی ، حسابداری صنعتی ،حسابداری میانه ، حسابدرای پیشرفته

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مدیریت مالی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) اقتصاد و مدیریت صنعتی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان