حسین شوروزی

استاد حسین شوروزی

تدریس خصوصی دروس علوم انسانی برای کنکور با رتبه برتر دکتری دانشگاه سراسری. مولف چندین کتاب کنکوری با اریه با کیفیت در کلاس

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری عربی دوم دبیرستان علوم انسانی عربی سوم دبیرستان علوم انسانی منطق فلسفه فلسفه و منطق کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا فلسفه دین از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان