محمد بکتاش

استاد محمد بکتاش

تدریس خصوصی ریاضی راهنمایی و ریاضیات و فیزیک دوره دبیرستان توسط دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز در شهر اصفهان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه شیراز

نظرات شاگردان