استاد محمد بخشی پور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • تدریس فیزیک و ریاضی دبیرستان به صورت خصوصی
  • تدریس معادلات، ریاضی 1و 2، ریاضیات مهندسی، سیگنال ها و سیستم در دانشگاه
  • تدریس متلب در مجتمع فنی تهران