استاد بهمن یاراحمدی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تدریس ریاضیات در سطح پایین و سطح پیشرفته دارای ارشد ریاضی محض از دانشگاه تبریز


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تبریز