بهمن یاراحمدی

استاد بهمن یاراحمدی

ریاضی به بیان ساده و روان و مفهومی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی گسسته هندسه سوم دبیرستان آمار و مدلسازی دبیرستان معادلات دیفرانسیل هندسه تحلیلی و جبر خطی ریاضی عمومی 2 جبر و احتمال فیزیک کنکور سراسری هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

بروجرد - لرستان

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس ریاضیات در سطح پایین و سطح پیشرفته دارای ارشد ریاضی محض از دانشگاه تبریز

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تبریز

نظرات شاگردان