بهار طاهری

استاد بهار طاهری

تدریس نرم افزارهای 3d max- vray- rhino photoshop and post production- revit مناسب برای ورود شما به بازار کار ...

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

طراحی معماری و شهرسازی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه پیام نور

افتخارات تحصیلی

  • آشنا به نیازها و مهارت های ورود به بازار کار
  • سابقه تدریس در آموزشگاه آفرینش فردا

نظرات شاگردان