استاد بهاره همت پور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا جامعه شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • مدرس دانشگاه. رتبه 1 دکتری دانشگاه آزاد. رتبه 9 کارشناسی ارشد. دارای مقالات و کتب.