مریم بهادر ملک رودی

استاد مریم بهادر ملک رودی

تدریس خصوصی و گروهی دروس اصول حسابداری 1و2و3-حسابداری صنعتی 1و2و3-حسابداری میانه 1و2- حسابداری پیشرفته -

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حسابداری مالیاتی حسابداری صنعتی حسابداری میانه حسابداری پیشرفته 1 و 2 اصول حسابداری 1 و 2 اصول حسابداری

شهرهای تدریس

رشت - گیلان

سوابق و افتخارات تدریس


سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه غیرانتفاعی

نظرات شاگردان