استاد حمید باقری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی کرمان

افتخارات تحصیلی

  • توانایی در انجام پروژه های متره و برآورد
  • توانایی کار با انواع دوربین های توتال استیشن
  • توانایی انجام پروژه راه سازی
  • تدریس نرم افزار ArcGIS و ArcHedro