استاد محمدعلی باقریان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تدریسیار دروس استاتیک، مقاومت مصالح و دینامیک و ارتعاشات در دانشگاه تهران. دانشجوی برتر رشته مهندسی مکاترونیک در دانشگاه تهران.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • مسلط به زبان انگلیسی
  • دارای مقاله کنفرانس بین المللی