اعظم بقایی

استاد اعظم بقایی

تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان -هنرستان و کنکور (حسابان - دیفرانسیل- ریاضیات پایه - هندسه تحلیلی...) ریاضیات دانشگاهی( ریاضی عمومی 1 و 2- معادلات دیفرانسیل- آمارو احتمالات مهندسی- تحقیق در عملیات 1و2

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی فیزیک 1 و 2 گراف ریاضی عمومی 1 آنالیز ریاضی هندسه تحلیلی و جبر خطی معادلات دیفرانسیل آمار ریاضی کنکور کارشناسی ارشد ریاضی هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی عمومی 2 آمار و احتمالات مبانی هندسه ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی آمار و مدلسازی دبیرستان آنالیز عددی بهینه سازی غیرخطی حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی کنکور سراسری جبر ریاضی مهندسی جبر و احتمال مبانی منطق و نظریه مجموعه ها حسابان مبانی آنالیز عددی ریاضی گسسته مبانی ماتریس ها و جبرخطی بهینه سازی خطی مبانی ترکیبیات جبر خطی مبانی ریاضی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شاهرود

نظرات شاگردان