استاد حامد منوچهری کوشا

  • دانشجوی دکترا فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: رتبه 8 المپیاد دانشجویی فیزیک کشور
  • تدریس در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دستیار آموزشی به مدت 2 سال
  • افتخار تحصیلی: رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد فیزیک

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید