استاد بابک اسکندری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مهندسی صنایع از دانشگاه امیر کبیر<br /> کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی<br /> سابقه ده سال تدریس و مشاوره از مقاطع دبیرستان تا دکتری


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی