استاد الهام بابایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

نزدیک به ده سال سابقه تدریس خصوصی در اهواز، شیراز و علی الخصوص تهران دارم. تجربه یکسال پشتیبانی در کانون فرهنگی آموزش سبب اگاهی بیشتر در رابطه با کنکور برای مشاوره به دانش آموزانم شد. هم اکنون نیز چند سال است که در دانشگاه مشغول به تحصیل میباشم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)