استاد علی بابایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی پزشکی از دانشگاه غیرانتفاعی

افتخارات تحصیلی

  • وقبولی خوب دانش اموزان و دانشجویان
  • حل تمرین و رفع اشکال در دانشگاه
  • چندین سال سابقه تدریس ...