علی بابایی

استاد علی بابایی

استفاده از نمونه سوالات و حل تمرین در حین تدریس واستفاده از الگو های ساده درسی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

سیگنال ها و سیستم ها فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی پزشکی از دانشگاه غیرانتفاعی

افتخارات تحصیلی

  • وقبولی خوب دانش اموزان و دانشجویان
  • حل تمرین و رفع اشکال در دانشگاه
  • چندین سال سابقه تدریس ...

نظرات شاگردان